Ο Όμιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ και το Femarelle®  παρουσίασαν επιστημονική διάλεξη με θέμα «Femarelle® Restoring Hormonal Balance Through Menopause & Beyond»!

Ο Όμιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ και το Femarelle® πραγματοποίησαν την Τετάρτη 29 Μαΐου στο Columbia Plaza, επιστημονική διάλεξη για φαρμακοποιούς με θέμα την αποκατάσταση της ορμονικής ισορροπίας πριν, κατά την διάρκεια της…